News

Välineitä moniammatilliseen työskentelyyn MOMU-hankkeen Suomen loppuseminaarista 15.5.2018, Finnish MOMU final seminar

Turun ammattikorkeakoulun koordinoiman MOMU– Moving towards Multiprofessional Work-hankkeen Suomen loppuseminaari kokosi yhteen noin 70 taiteen ja sosiaalialan moniammatillisesta koulutuksesta ja työotteesta kiinnostunutta asiantuntijaa sekä taiteen että sosiaalialan eri toimintakentiltä.

Seminaari tarjosi työpajatyöskentelyn ja case-esimerkkien avulla konkreettisia työkaluja ja materiaaleja taiteen ja sosiaalialan moniammatillisen työn kehittämiseen ja erityisesti nuorten kanssa toimimiseen. Osallistujilta saatu palaute oli hyvin palkitsevaa. Suurin osa vastaajista koki saaneensa hyödyllistä tietoa moniammatillisesta työskentelystä, oppineensa uusia asioita tai menetelmiä ja päässyt tutustumaan taidelähtöisiin menetelmiin. Vastaajat kokivat seminaarissa jaetut materiaaleja hyödyllisinä ja suurin osa aikoi hyödyntää niitä omassa työssään tai ammatillisessa kehittymisessään.

Minkälaisia eväitä osallistujat saivat omaan työhönsä:

“Uusia näkökulmia ja tapoja”, “innostusta, luottamusta, hyvää energiaa”, “rohkeutta tarttua haasteisiin, työn iloa”. 

“Vahvistusta omaan ammatillisuuteeni”, “Vahvistusta siihen, että moniammatillinen yhteistyö on tärkeää ja tulevaisuudessa yhä tärkeämpi asia.”

Seminaarissa julkistettiin myös MOMU-hankkeen suomenkielinen opas, joka tarjoaa välineitä taide- ja sosiaalialan yhteistyöhön. Tutustu ja lataa opas veloituksetta käyttöösi suomeksi tai englanniksi pdf-muodossa.

MOMU – Moving towards multiprofessional work. Moniammatillisen yhteistyön opas Suvi Kivelä, Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, Maria Susi, Anne Syvälahti & Outi Linnossuo (toim.)

MOMU – Handbook for Moving towards Multiprofessional Work
Emilio José Gómez Ciriano, Suvi Kivelä, Lii Araste, Jodie Gibson, Jose María Herranz de la Casa, Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, Hugh McLaughlin, Ivar Männamaa (toim.)

MOMU -hankkeen loppuseminaarissa ovat mukana myös Taikusydän-yhteyspiste sekä Metropolia AMK:n Osuma-hanke.

Seminaarin esitykset ovat ladattavissa alta pdf-muodossa:

MOMU hankkeen esittely 15.5.2018

Outi ja Lii seminaarissa. Moniammatillisuus tiedonmuodostuksessa ja kompetensseina

MOMU-projektin Training package kuvin_Susi ja Syvälahti

Emma Jääskeläinen_Momu-seminaari

Työpari uutta etsimässä Turku_Sanni Sihvola

OsumaNuortenKanssaToimiville

Digitarina_kirjoittamisen_esittely_roadshow

 

Kuvia ja tunnelmia seminaarista:

Text and pictures: Suvi Kivelä

MOMU-project partners are outlining multiprofessional work

MOMU-project’s partners in Turku University of Applied Sciences organized diverse programme 8-12.5. for Ian Mac (Manchester Metropolitan University) and Anett Männiste (Tartu University Viljandi Cultural Academy).

During the intensive week guests took part in the MOMU-project’s presentation day and also saw students’ workshops in action. Mac and Männiste got to know the Social Services, Design, Art and Drama Instruction degree programmes in theory and practise as they visited different classes.

Students of social services and drama instruction had an opportunity to hear Mac telling about his work. We asked Mac to tell us about his conception of multiprofessional work and to share some of his learning experiences as a result of this week.

Understanding each other is essential

Mac tells that he doesn’t advocate the use multiprofessional work as a budget cutting mechanism and understand peoples’ scepticism about it.

– Working multiprofessionally is to work more effectively. Social workers don’t need to be artists and artists don’t need to be social workers but if you have an understanding of each other’s disciplines and terminologies, you can work more effectively, says Mac.

Multiprofessional work improves the effectiveness of each of the discipline’s practise. Social work programmes would benefit from the use of artists’ work. Artists would benefit from a fundamental understanding of social work. Practise would become more personalized and effective, Mac sums up.

Dialogue and sense of co-operation

– I liked the communication between the departments, there’s a huge dialogue and sharing of ideas, Mac tells about his learning experiences.

Mac found it hard to pick out who are the artists, the social workers and the therapists when they worked together because there was a real sense of co-operation.

-People understand each other’s backgrounds. It has been really nice, Mac continues.

Impression of the workshops in action

Mac noted that because of the language barrier he couldn’t understand the detail, but it forced him to concentrate on the body language and energy in the room.

-It was clear that students were in control of the situation and responsive to that situation. I would like to think that comes from multi-professional work and being a part of MOMU project, Mac concluded.

Text: Inga Manzos

Art and Social Service Studies Are Going Multiprofessional – It Enriches and Is a Necessity

Participants of the Moving Towards Multiprofessional Work-project Anne Syvälahti and Kati Ollula share their understanding of multiprofessional work and tell us their thoughts behind-the-scenes.

Syvälahti is a lecturer in the degree program of Social Services at Turku University of Applied Sciences and works with the students. Syvälahti also is a psychotherapist and has years of work experience with youths. Kati Ollula is a student of Social Services at Turku University of Applied Sciences and got to experience multiprofessional work in practice as a part of her studies.

Multiprofessional Work Enriches On Various Levels

-Professional skills and knowledge develop and diversify. Multiprofessional work brings joy and new creative point of views to the work community, improving well-being. Above all it enriches learning and professional growth of the students. This shows in the field, making the work with the clients better and all-encompassing. Multiprofessional work can create new innovations, Syvälahti tells us.

-It’s been wonderful to follow the students in the Momu-project. Students in degree programs of Social Services and Art have worked in a harmonic and equal way. They have learned a lot from each other. I saw how the boundaries between these fields faded and the group worked genuinely multiprofessionally, Syvälahti continues.

-To the participants, this gave courage to be creative and improved their self-confidence. It also offered professional tools to practical nurse students participating in the project, Syvälahti says about the benefits of the multiprofessional work.

-Drama and theatre have given me joy, relaxation and playfulness. Things don’t have to be so serious all of the time. Playfulness is the counterforce of everything demanding. Demands, on the other hand, feed into various symptoms, such as stress and tension. All-encompassing and integrative method of working benefits both my teaching and psychotherapy work, Syvälahti shares her experiences.

Multiprofessional Work as a Necessity

Ollula organized Haista taide! (Smell the art!)-workshop together with students of Social Services and Drama Instruction. The idea was to show the diverse possibilities of art and creativity. In the students’ opinion, art is something you can rush into all senses open and find yourself being creative and encouraging others to do the same.

-I learned a great deal from the Drama Instruction students. I hope that multiprofessional projects become more common at Turku University of Applied Sciences. It would be great to participate in another course with the students of Drama Instruction, Ollula tells us what she learned.

-Clients get more diverse points of view from the professionals. Professionals have to reflect and agree on client work. In my opinion it’s necessary, even compulsory, to put together students from different degree programs, Ollula lists the benefits.

-I’m going to promote multiprofessional work and seek different opportunities to work multiprofessionally. It’s enriches and opens up possibilities for development for the employees. I hope that people would be open to multiprofessional work, Ollula sums up.

Text: Inga Manzos

What’s New in the MOMU-project?

What’s New in the MOMU-project? In Finland Art and Social Services Students Are Working Multiprofessionally

Fresh Ideas for Working with the Youth Groups

Students from the degree programs in Social Services, Design, Fine Arts and Drama Instruction at Turku University of Applied Sciences got to experience multiprofessional work in practice when they organized multiple workshops for young people. Students came up with fresh ideas on how to use art-based methods in different youth groups. Students had an opportunity to work with young people from the vocational institute and youth centres.

New Ways of Learning and Exploring

In one group, students used drama to discuss the assignments as a part of practical nurses’ education. Young people were acting as different family members and reflected on what services families could use if needed. In another group, students used art-based methods to explore the self and what it means to be a part of the group and society. Students instructed different exercises. For example, they set up new laws.

In some groups, the aim of the students was to introduce the art-based methods for young people and show how they could use these in their work as practical nurses. First young people got to know and experience the methods themselves. At the same time they learned how it’s possible to use these exercises with their future clients.

Take a Glimpse into the Workshops in Action

In the beginning, students instructed warm up exercises, for example, picking up cards and telling about oneself based on them. Another popular exercise is called anti-me and it is based on the idea that one draws the opposite person of oneself, using one’s “wrong” hand. Then one describes oneself using only opposite characteristics. This exercise helps to explore the self and to get to know other participants better if works are shared in the group.

In one group, the anti-me exercise was developed even further. After drawing, young people could select the suitable clothes for anti-me, dress up and act. Anti-me could also send a message to regular me.

Young people also participated in the exercise called “stream of consciousness”. In it, you write out your thoughts freely for some minutes.   After this, students and young people discussed how it felt and could be used in everyday life.

In addition, during the workshops students used CAST-model with practical nurse students and discussed together the common themes in social and art fields.

Students had an opportunity to present their workshops during MOMU project’s presentation day on 10 May. This event brought together working life partners, teachers, students and youths participating in the project.

Text: Inga Manzos