Välineitä moniammatilliseen työskentelyyn MOMU-hankkeen Suomen loppuseminaarista 15.5.2018, Finnish MOMU final seminar

Turun ammattikorkeakoulun koordinoiman MOMU– Moving towards Multiprofessional Work-hankkeen Suomen loppuseminaari kokosi yhteen noin 70 taiteen ja sosiaalialan moniammatillisesta koulutuksesta ja työotteesta kiinnostunutta asiantuntijaa sekä taiteen että sosiaalialan eri toimintakentiltä.

Seminaari tarjosi työpajatyöskentelyn ja case-esimerkkien avulla konkreettisia työkaluja ja materiaaleja taiteen ja sosiaalialan moniammatillisen työn kehittämiseen ja erityisesti nuorten kanssa toimimiseen. Osallistujilta saatu palaute oli hyvin palkitsevaa. Suurin osa vastaajista koki saaneensa hyödyllistä tietoa moniammatillisesta työskentelystä, oppineensa uusia asioita tai menetelmiä ja päässyt tutustumaan taidelähtöisiin menetelmiin. Vastaajat kokivat seminaarissa jaetut materiaaleja hyödyllisinä ja suurin osa aikoi hyödyntää niitä omassa työssään tai ammatillisessa kehittymisessään.

Minkälaisia eväitä osallistujat saivat omaan työhönsä:

“Uusia näkökulmia ja tapoja”, “innostusta, luottamusta, hyvää energiaa”, “rohkeutta tarttua haasteisiin, työn iloa”. 

“Vahvistusta omaan ammatillisuuteeni”, “Vahvistusta siihen, että moniammatillinen yhteistyö on tärkeää ja tulevaisuudessa yhä tärkeämpi asia.”

Seminaarissa julkistettiin myös MOMU-hankkeen suomenkielinen opas, joka tarjoaa välineitä taide- ja sosiaalialan yhteistyöhön. Tutustu ja lataa opas veloituksetta käyttöösi suomeksi tai englanniksi pdf-muodossa.

MOMU – Moving towards multiprofessional work. Moniammatillisen yhteistyön opas Suvi Kivelä, Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, Maria Susi, Anne Syvälahti & Outi Linnossuo (toim.)

MOMU – Handbook for Moving towards Multiprofessional Work
Emilio José Gómez Ciriano, Suvi Kivelä, Lii Araste, Jodie Gibson, Jose María Herranz de la Casa, Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, Hugh McLaughlin, Ivar Männamaa (toim.)

MOMU -hankkeen loppuseminaarissa ovat mukana myös Taikusydän-yhteyspiste sekä Metropolia AMK:n Osuma-hanke.

Seminaarin esitykset ovat ladattavissa alta pdf-muodossa:

MOMU hankkeen esittely 15.5.2018

Outi ja Lii seminaarissa. Moniammatillisuus tiedonmuodostuksessa ja kompetensseina

MOMU-projektin Training package kuvin_Susi ja Syvälahti

Emma Jääskeläinen_Momu-seminaari

Työpari uutta etsimässä Turku_Sanni Sihvola

OsumaNuortenKanssaToimiville

Digitarina_kirjoittamisen_esittely_roadshow

 

Kuvia ja tunnelmia seminaarista:

Text and pictures: Suvi Kivelä